ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» iнформує

22.04.2024 —  БЮЛЕТЕНЬ для голосуванняна дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС»29. 04.2024DOC файл

27.03.2024 —  Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства   29. 04.2024RAR файл

05.02.2024 — Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій — ZIP файл

29.12.2023 — Річний звіт ПРАТ Альтера Фінанс за 2022р — RAR файл

02.11.2023 — Річний звіт ПРАТ Альтера Фінанс за 2021рRAR файл

04.05.2023 — Зміна посадових осіб — RAR файл

27.04.2023 — Зміна акціонерів на 25.04.2023р (з підписом та печаткою) — ZIP файл

19.04.2023 — Зміна акціонерів на 31.12.2022р (з підписом та печаткою) — ZIP файл

18.04.2023 — БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних зборах ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 28.04.2023 р обрання органів ( DOC файл )

18.04.2023 — БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних зборах ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 28.04.2023 р  ( DOC файл )

20.12.2022 — Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС»  ( DOC файл )

29.11.2022 — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 30.12.2022 р ( PDF файл )

28.11.2022 -Загальна кількість акцій ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28 листопада 2022 року — 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28 листопада 2022 року — 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.